Facebook

 

Hyberbarické centrum, s.r.o. je spoločnosť špeciálne založená za účelom vybudovania a prevádzkovania kliniky hyperbarickej oxygenoterapie. Našim zámerom je priniesť obyvateľom hlavného mesta Slovenska aj jeho okolia možnosť absolvovať modernú a účinnú formu liečby.

Čo je hyperbarická oxygenoterapia Mám záujem o liečbu v HBOT

Hyperbarické centrum, s.r.o. - Bratislava

Čo je hyperbarická oxygenoterapia Mám záujem o liečbu v HBOT

Liečebný postup pri liečbe v hyperbarickej komore

Všeobecné informácie

Počas liečby hyperbarickou oxygenoterapiou dýchajú pacienti v pretlakovej komore pomocou dýchacieho zariadenia 100-percentný čistý medicinálny kyslík. Vzduch vo vnútri komory je presne podľa nastaveného harmonogramu stláčaný kompresorom za kontinuálnej viacstupňovej kontroly modernou technikou. Takto vzniknutý a kontrolovaný pretlak zvyčajne nespôsobuje ľudom vo vnútri komory žiadne nepríjemné pocity.

Copyright: J&P-MEDIA * Webdesign and code powered by J&P-MEDIA
Údaje publikované na týchto stránkach sú z verejne prístupných zdrojov a majú len informatívny charakter, a nezakladajú akýkoľvek právny nárok. Zmena údajov vyhradená bez oznámenia. Postupy liečenia konzultujte so svojím lekárom.